POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i å bruke korpora i studier av portugisisk, og lærer deg nytten av empiriske studier, dvs. observasjon av autentiske tekster i mange sammenhenger: dialog, nyhet, blogg, litteratur, bokomtale, intervju, osv. fra forskjellige land der man snakker portugisisk. Ved å lære å bruke en portugisisk korpustjeneste vil du lære mye om ordbruk, grammatikk, og forskjellige tekster og sjangere.

Hva lærer du?

Du får dypere kjennskap til sider ved portugisisk ved hjelp av korpora. Du lærer mer om grammatiske fenomener i portugisisk, med særlig vekt på morfologi, tempusbruk og aspekt. Videre kommer vi til å se på hvordan referanse til følelser, kropp og utseendet kommer til uttrykk på portugisisk. Du lærer å kunne søke i et korpus, og du lærer om de vanligste problemene i forbindelse med et korpus .
 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II eller tilsvarende fra videregående skole (se pdf om kompetansemål i faget ), eller POR1001 - Innføring i portugisisk eller tilsvarende portugisiskkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter et fremmøte på minst 10 av 14 forelesninger/seminarer. 

Du skal også levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Oppgaven skal skrives på portugisisk.

De obligatoriske aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Kandidatene har lov til å bruke skriftlige hjelpemidler (bøker, ordbøker, utskrifter, egne notater eller lignende) og kalkulator under eksamen. I tillegg har de tilgang til hele nettet, og anbefales å bruke følgende nettside: http://www.linguateca.pt/

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Portugisisk (hovedsakelig) og norsk