Dette emnet er nedlagt

POR3304 – Portugisiske tekster fra renessanse og barokk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning av sentrale portugisiske tekster (prosa, epos og teater) fra det 16. og det 17. århundre.

Hva lærer du?

Studenten får en grunnleggende innføring i de viktigste skjønnlitterære og didaktiske tekster fra renessanse og barokk. I tillegg til fortrolighet med ulike tekstsjangre, får studenten utvidet sin forståelse av eldre portugisisk språk. Kurset forutsetter fordypning i den aktuelle litteratur- og kulturhistorie.

Opptak og adgangsregulering

Det er manuelt opptak til emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på de litterære POR-emnene på 2000-nivå.

Du må ha bestått eksamen i POR1102 – Portugisisk språk 2, og i et av de litterære POR-emnene på 2000-nivå, eller tilsvarende studier. Tilsvarende studier må dokumenteres overfor studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot POR2302 – Portugisiskspråklig litteraturkunnskap, eldre (nedlagt)

Undervisning

Veiledet lesning over et helt semester.

Obligatorisk innlevering i midten av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Portugisisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er et leseemne og gis dersom faglærer har kapasitet. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Undervisningsspråk

Veiledning på portugisisk og norsk