Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En kronologisk gjennomgang av Sentral-Europas og Baltikums historie fra middelalderen frem til 1989, med hovedvekt på politisk, økonomisk og sosial historie i de områdene som i dag utgjør Estland, Latvia, Litauen, Polen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia og Ungarn.

Hva lærer du?

Studenten kan presentere hovedtrekkene i den politiske, økonomiske og sosiale historien fra middelalderen og fram til ca. 1989 til de områdene som i dag utgjør Sentral-Europa (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn) og Baltikum (Estland, Latvia, Litauen). Studenten kan foreta en kritisk lesning av historisk litteratur samt analysere og drøfte historiske prosesser på en selvstendig måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og oppgaveseminarer. Det er 14 forelesninger (én dobbeltime i uken) og 5 oppgaveseminarer (én dobbeltime i begynnelse av semesteret, de resterende i siste halvdel).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere én skriftlig oppgave (maks. 5 sider) og én oppgavekommentar. Du får kommentarer på seminaroppgaven og kan forbedre den innen én uke hvis første innlevering ikke blir godkjent.

Det forutsettes regelmessig deltakelse på oppgaveseminarene. Det er obligatorisk oppmøte første seminar, samt når du presenterer din oppgave og din oppgavekommentar.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet bli gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning Sentral-Europa -Balkan, fordypning i polsk eller tsjekkisk språk, 100-gruppe.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet erstattes av SEU1504 høsten 2015

Undervisningsspråk

Norsk