SPA2304 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 15. århundre)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i studiet av romaner, skuespill og dikt som er representative for den spanske middelalderlitteraturen (13. - 15. århundre). Gjennom sentrale tekster fra perioden skal du få en oversikt over klassisk spanske romaner, diktning, teater og prosalitteratur fra det 13., 14. og 15. århundre. Ved siden av ren tekstanalyse legges det vekt på kunnskap om middelalderlitteratur-epokens språklige, sosiale, politiske og kulturelle kontekst.

Hva lærer du?

Du skal utvikle gode evner til analyse av tekster, strukturer og forskjellige litterære teknikker. Dette vil sette deg i stand til å forstå teater, poesi og prosatekster i forhold til den språklige, sosiale, politiske og kulturelle kontekst de er skrevet inn i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A og SPA1302 – Spanskspråklige tekster og kontekster (nedlagt) eller tilsvarende. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Det gis 28 timer forelesning/seminar fordelt på 10 uker (2 timer den første og den siste uken, og 3 timer øvrige uker).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere to skriftlige oppgaver og presentere dem muntlig. Oppgavene må godkjennes av faglærer før du kan ta eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

 

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang våren 2015 - videreføres som SPA2309 f.o.m høsten 2016.

Eksamen

Siste gang våren 2015.

Undervisningsspråk

Spansk