SPA4307 – Spanskspråklige romaner og noveller II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer studiet av tekst, litteraturkritikk og litteraturhistorie. Pensumtekster kan velges fra hele det spanskspråklige området (Spania og Spansk-Amerika) og fra alle epoker.

Emnet er et selvstudium med veiledning. Når du har fått opptak til emnet, kontakter du selv veileder. Dersom du er usikker på hvem dette er, kontakter du studiekonsulenten først. Sammen med veileder skal du avtale pensum og problemstilling for semesteroppgaven. Veileder skal også godkjenne oppgavetittel. Du mottar veiledning i pensum og oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, kan du:

  • forstå spanske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad,
  • uttrykke deg variert og presist på skriftlig spansk,
  • identifisere og vurdere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene,
  • plassere tekstene i sin historiske kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA3302 – Spanskspråklige romaner og noveller I (nedlagt)

Undervisning

Emnet har ikke ordinær undervisning, men gis som veiledet lesning, det vil si selvstudium i samarbeid med en faglærer.

Merk at du ikke kan ha mer enn 20 studiepoeng veiledet lesning i en mastergrad tatt ved Det humanistiske fakultet.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en semesteroppgave. Tema for oppgaven velger du i samråd med faglærer. Oppgaven skal være på 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Bibliografi og eventuell forside kommer i tillegg. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

I vårsemesteret er fast innleveringsdato 1. juni, mens det i høstsemesteret er 1. desember.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys som selvstudium ved behov. For spørsmål om opptak ta kontakt med studiekonsulent

Høst 2020 vil emnet ikke være selvstudium, men undervist som normalt.

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Spansk