Dette emnet er nedlagt

SPA4321 – Spanskspråklige essays II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Valgfritt pensum innen perioder og fra hele det spansktalende området. Et pensum på ca. 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i spanskspråklig litteratur eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker, undervisning annenhver uke. Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseeemne.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du må møte opp til 7 av 10 forelesninger for å få anledning til å fremstille deg til eksamen. Du skal i løpet av semesteret levere en oppgave (skriftlig og/eller muntlig) som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 10 sider ekskludert kildehenvisninger og bibliografi. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/SPA4321/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

OBS: Erstattes fra og med våren 2014 av LATAM4503 Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie.

Undervisningsspråk

Spansk