Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema kan variere. Spanskspråklig sakprosa studeres fra et språklig, litterært og/eller kulturelt synspunkt.

Hva lærer du?

Emnet innbærer en fordypning innen spanskspråklig sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1102 – Spansk språkkunnskap B og SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring eller tilsvarende.
Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Anbefalte forkunnskaper

IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot SPA4321 – Spanskspråklige essays II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Dette emnet ble gitt siste gang høsten 2006. LATAM2503 – Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie (nedlagt) blir gitt første gang høsten 2007 og erstatter deler av dette emnet. 5 studiepoeng overlapp mot SPA2303.

Eksamen

Undervisningsspråk

Spansk