Dette emnet er nedlagt

TSJ2301 – Tsjekkiske litterære tekster 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ved få påmeldte kan emnet bli avlyst.
Det arbeides med et utvalg av sentrale tsjekkiske skjønnlitterære tekster fra perioden ca. 1800 til i dag, med hovedvekten på tiden før 1945. Studenten kan selv velge en del av pensum. I tillegg leser studenten selv en lengre litteraturhistorisk fremstilling på tsjekkisk. Øvelse i selvstendig arbeid med tsjekkiske skjønnlitterære tekster og med å relatere tekstene til deres litterære og historiske kontekst.

Hva lærer du?

Om de sentrale teoretikerne innen Praha-skolen og disses semiotiske og kontekstualiserte litteraturforståelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. Faglærers veiledning og tilbakemeldig utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: OBL1-Kvalifiseringsoppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen (ca. 5 normalsider).

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium i utlandet (sammen med to andre emner, TSJ2110 og TSJ2301) ved Erasmus-samarbeidsuniversiteter i Tsjekkia.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig skoleeksamen på fire timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk Programet for litteraturstudier med studieretning tsjekkisk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Dette emnet går siste gang høst 2009. Det vil bli erstattet av et nytt emne.

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk/tsjekkisk