Dette emnet er nedlagt

TYSK1000K – Sommerkurs i tysk språk og kultur i Kiel

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset holdes ved tysk-norske studiesenteret i Kiel. Praktisk informasjon om påmelding og kursinnhold finner du nedenfor under  "Opptak og adgangsregulering",  og du finner også informasjon om fjorårets kurs på semestersiden for våren 2016. Detaljert informasjon om sommerkurset i 2017 legges ut senest 20. januar. Emnet kan inngå som fritt emne i bachelorgraden.

Du organiserer selv reisen til Kiel. Studiesenteret  tar seg av innkvartering. Kursprogrammet består av daglig undervisning med tre komponenter:

  •  Tysk språkferdighet i hverdagskulturen
  •  Dagens Tyskland – en flerkulturell verden
  •  Tysk samtidslitteratur som innfallsport til tysk kultur.

I tillegg kommer et større rammeprogram som inneholder utflukter, sosiale aktiviteter osv.

Studiesenterets hjemmeside

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • forbedret din generelle og praktiske beherskelse av det tyske språk.
  • tilegnet deg innsikt i sentrale kulturelle og litterære temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søknadsprosedyre:

1. Du søker opptak til emnet i Studentweb.

2. Dersom du får opptak til emnet, og ønsker å delta på kurset, leverer du bindende påmelding til studiekonsulenten innen 10. februar. Påmeldingsskjemaer og annen informasjon om kurset finner du på semestersiden for våren 2016.

Årsenhet-, lektorprogram- og bachelorprogramstudenter prioriteres. Enkeltemnestudenter kan også få plass ved ledig kapasitet.

Emnet er ikke beregnet på nybegynnere. Studenter bør ha gjennomført første studieåret i tysk eller avlagt minst 30 studiepoeng i faget.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt) og TYSK1105 – Tysk språk: Lyd og tale/TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse.

Emnet er ikke beregnet på nybegynnere. Studenter bør ha gjennomført første studieåret i tysk eller avlagt minst 30 studiepoeng i faget.

Undervisning

Kurset strekker seg over 4 uker og foregår ved universitetet i Kiel, ved Norsk-tysk studiesenter (DNSZ). Det gis 18 uketimers klasseromsundervisning (forelesninger og seminarer) med stor vekt på praktisk språkbruk. Gruppearbeid og individuelt arbeid kommer i tillegg. Undervisningen forutsetter aktiv deltakelse fra studentenes side, både muntlig og skriftlig.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Følgende kvalifiseringsoppgaver må være godkjent før studentene kan gå opp til avsluttende eksamen:
Ved slutten av oppholdet i Kiel avholdes det en skriftlig prøve (2 timer) i språkdelen (del A). En skriftlig oppgave i enten litteratur- (B) eller kulturkunnskapsdelen (C) skal leveres 2 uker etter kursets slutt. Denne oppgaven skrives på tysk og omfatter ca. 3 sider à 2300 tegn med mellomrom. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Har du spørsmål om de to obligatoriske delene, retter du de til studiesenteret i Kiel.

Eksamen

Vurderingsformen er en muntlig prøve på Blindern i slutten av august. Eksamen er først og fremst en prøve i din evne til å kommunisere på tysk. Det vil være en samtale generelt rundt oppholdet i Kiel, og mer spesifikt om de ulike delene av kurset, inklusive det foreslåtte programmet for de siste 2 ukene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Det er kun muntlig eksamen som avgjør karakteren.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Muntlig eksamen foregår på tysk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver sommer

2017: 12. juni - 11. juli i Kiel

Eksamen

Hver sommer

Eksamen avholdes i Oslo i august

Undervisningsspråk

Tysk