Dette emnet er nedlagt

TYSK2335 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den såkalte litterære realismen omfatter perioden fra ca. 1850 til ca. 1900. Samfunnet ble preget av industrialisering, klasseskiller, borgerlige og føydale verdier og ikke minst nasjonalisme. Litteraturen sto i et spenningsfelt mellom klassisk-romantiske tradisjoner, en gryende modernisme og tidens store politiske og sosiale omveltninger.

Emnet tar for seg fire sentrale tekster, fra Gottfried Kellers ”Romeo und Julia auf dem Dorfe” (1856) til Theodor Fontanes ”Effi Briest” (1895).

Emnet har felles undervisning med TYSK4336 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus og TYSK4337 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du innsikt i tysk litteratur- og kulturhistorie i den siste halvparten av 1800-tallet.
  • kan du lært å fortolke litterære tekster på kulturhistorisk bakgrunn.
  • har du språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales en avlagt eksamen i TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 12 uker med to ukers skrivepause etter 6 uker.

Du skal i løpet av semesteret gi et muntlig framlegg av utkast til semesteroppgaven. Dette må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Du følger samme undervisning som studentene som tar 4000-versjonen av emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er den endelige versjonen av semesteroppgaven. Semesteroppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Leveringsfristen finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Mer eksamensinnlevering i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk