Dette emnet er nedlagt

TYSK2506 – Fra Wienerkongressen til første verdenskrig (1815-1918)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler epoker som står sentralt i den tyske historie og har ettervirkninger til i dag: Restaurasjons- og revolusjonstiden, industrialiseringen, det tyske keiserrike og den første verdenskrig. Hovedfokus ligger på den politiske og sosiale utviklingen. Emnet vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri, arkitektur i biedermeier, naturalisme, impresjonisme og ekspresjonisme.

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal studentene ha grunnleggende kunnskap om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra 1815 til 1918. De skal ha et reflektert forhold til stoffet, og kunne gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk om det.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Et at emnene TYSK1504 – Tysk områdekunnskap: Ny begynnelse og endring - Tyskland fra 1945-1989 (nedlagt) eller TYSK1505 – Tysk områdekunnskap: Det gjenforente Tyskland i Europa siden 1990 (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Pensumlitteraturen må kunne leses på tysk.

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger og seminarer (normalt 2 uketimer i 12 uker). Det er i tillegg innlagt undervisningsfrie uker til oppgaveskriving og selvstudium. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen med foredrag og skriftlige arbeider. Det forutsettes aktiv deltakelse også i den delen av undervisningen som organiseres gjennom den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten må møte opp til 75% av undervisningen for å kunne få anledning til å fremstille seg til eksamen. Studentene skal i løpet av semesteret holde et muntlig seminarinnlegg og dessuten samtidig levere en skriftlig sammenfatning på tysk (ca. 2 sider) som må godkjennes av faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer etter undervisningsslutt. I vurderingen legges det vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdigheter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Tysk