Dette emnet er nedlagt

TYSK1504 – Tysk områdekunnskap: Ny begynnelse og endring - Tyskland fra 1945-1989

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler tysk politikk og samfunnsutvikling i perioden fra 1945 til 1989. Undervisningen vil også belyse kulturelle uttrykksformer, som for eksempel musikk, maleri og arkitektur.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • grunnleggende kunnskap om tysk politikk, samfunn og kultur i perioden fra begynnelsen av den kalde krigen til murens fall.
  • et reflektert forhold til stoffet, og kan gi skriftlige og muntlige framstillinger på tysk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre. Deltakere som mangler nødvendig lese- og lyttetrening, anbefales å TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt) først. Pensum leses på tysk.

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer undervisning i uken i 12 uker. Du møter til 2 timer forelesning og 1 time seminar i uken.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Det er 75 % pliktig oppmøte. Fravær utover dette må dokumenteres til eksamenskonsulenten.
  • Det skal holdes et muntlig innlegg.
  • En kvalifiseringsoppgave (på 4 sider á 2300 tegn med mellomrom) må være godkjent for at du kan fremstille deg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeksamen på tre arbeidsdager. Oppgaven skal ha et omfang på 6 sider à 2300 tegn (med mellomrom). Ved vurdering legges vekt på studentenes kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt deres språklige ferdighet. Obligatorisk aktivitet må være godkjent før du fremstiller deg til eksamen.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK1504/eksamensoppgaver/tidligere-gitte-eksamensoppgaver.html

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensuren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår

Eksamen

Annenhver vår

Undervisningsspråk

Tysk