Dette emnet er nedlagt

EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret skal være en støtte for studentene i forbindelse med gjennomføringen av et større akademisk arbeid. Studentene skal holde to muntlige presentasjoner samt fungere som respondent. Emnet legges opp som hel- eller halvdagsseminarer hvor det forutsettes aktiv deltakelse i diskusjonene fra alle studentene under ledelse av faglærer. Emnet vurderes som bestått/ikke bestått av faglærer. For å bestå kreves det at man har deltatt på seminarene, har holdt to innlegg samt vært respondent minst en gang.

Hva lærer du?

Studentene utvikler evnen til å arbeide med et selvstendig prosjekt innenfor estetiske fag og får økt forståelse for selve arbeidsprosessen. De utvikler evnen til å stille kritiske spørsmål og til å se utviklingspotensialet i egne og andres arbeider. Studentene får ferdigheter å framføre og diskutere eget og andres akademiske prosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare åpent for studenter med opptak på masterprogrammet i estetiske studier.

Høsten 2014 skal studenter på emnet sende sine prosjektskisser til emneansvarlig Steffen Krüger (steffen.krueger@media.uio.no) innen 25. august.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i Program for estetiske studier. Emnet EST4000 - Estetiske teorier og 20 sp emner i fordypningsfagene må være avlagt.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 

Mappeevaluering. Mappen består av tre deler:

1) Muntlig presentasjon av eget prosjekt og deltakelse i diskusjon.

2) Muntlig presentasjon av selvvalgt akademisk tekst og deltakelse i diskusjon.

3) Respondent på minst én annen students presentasjon.

Alle de tre delene må vurderes til bestått av faglærer for å få bestått i emnet. En forutsetning for å få karakteren bestått i emnet er også at oppmøteplikten har vært overholdt (se ovenfor.)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2014.

Eksamen

Eksamen tilbys siste gang høsten 2014.

Undervisningsspråk

Norsk