Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Retorikk er den klassiske lære om overbevisningens og overtalelsens kunst - om hvordan man forbereder, utformer og fremfører et budskap slik at det blir mest mulig troverdig for publikum. En retorisk analyse vil bestå i å avdekke de strategier som ”taleren” legger til grunn for å gjøre seg selv troverdig.

Den retoriske tilnærming har i de senere år vunnet innpass i studiet av alle slags tekster - også av medietekster - og vil bli anvendt i dette kurset for å undersøke hvordan mediene gjør seg selv overbevisende. Medieretorikken som tas opp, gjelder basisformer som nyhetsmelding, intervju, diskusjon og kommentar. Sjangrene vil bli studert gjennom medietekster hentet fortrinnsvis fra aviser og TV.

Hva lærer du?

Kurset vil gi studentene innføring i klassisk retorikk, basert på gjennomgåelse av retorikkens kanon (Aristoteles, Cicero, Quintilian). Videre vil kurset gi innføring i en del sentrale mediesjangre. Formålet er å oppøve forståelse av strategien bak medietekstene, og særlig av hvordan de er utformet for å oppfylle kravet om å virke troverdige.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnemnene i medievitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.


Undervisningen skjer både i form av forelesninger og seminarer.Se nærmere informasjon på semestersiden.

Eksamen

Hjemmeoppgave over et oppgitt tema som skal løses i løpet av 3 dager.

Eksamensspråk

Eksamen kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk