JOUR4200 – Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

JOUR4200 er et obligatorisk innføringsemne for studenter med opptak til mastergraden i journalistikk. Emnet skal tas første semester.

Hovedformålet med emnet er å gi kunnskaper om teoretiske problemstillinger og forskningstradisjoner som raskt kan hjelpe studenten i gang med masterstudiet og skriving av masteroppgaven.        

Emnet gir en innføring i sentrale områder innen journalistikkforskningen.Undervisningen vil ta opp teoretiske perspektiver fra pensumlitteraturen og annen, aktuell forskning, og belyse hvordan teori kan anvendes i empirisk forskning.

Hva lærer du?

Når emnet er fullført og eksamen avlagt, forventes studenten:

  • å ha tilegnet seg forskningsbaserte kunnskaper om journalistikkens samfunnsroller, markedsorientering og teknologiske rammer, forholdet til kildene, samt om journalistikkens nyhetsverdier, sjangrer og tolkningsrammer.
  • å kunne formulere selvstendige problemstillinger knyttet til et teoretisk perspektiv innen journalistikkforskningen
  • å kunne analysere hvordan digital teknologi og ’nye medier’ påvirker journalisters yrkesroller og arbeidsmåter
  • å kunne identifisere og kritisk reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer i journalistisk arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter med opptak på masterprogrammet i journalistikk ved UiO prioriteres.

Undervisning

Undervisningen gis i form av  kombinert forelesning og seminar.

Emnet har krav om gjennomføring av obligatorisk aktivitet. Hver student må skrive og få godkjent en skriftlig innlevering på ca. 1500 ord for å kunne stille til eksamen, og vil få individuell tilbakemelding på innleveringen.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende frister for obligatoriske aktiviteter. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra obligatoriske aktiviteter, ta kontakt med studieadministrasjonen på IMK. Husk at fraværet må dokumenteres innen tre dager fra den aktuelle datoen for innleveringen. Sykemeldingen sendes i posten eller leveres personlig til studieseksjonen (vennligst ikke send den på epost). 

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Eksamensbesvarelsen skal være på 10 normalsider, +/- 10%.  Forside, litteraturliste og eventuelle bilder eller vedlegg regnes ikke med i sideomfanget. En normalside regnes som ca. 2300 tegn pr. side uten mellomrom.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Du kan sende søknaden når som helst i semesteret, men ikke senere enn tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk