Dette emnet er nedlagt

JOUR4829 – Journalistenes og journalistikkens historie med vekt på pressens rolle i utvalgte perioder.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Å øke forståelsen for avistekstenes sosiale dimensjoner med profesjonaliseringen av journalistyrket samt de journalistiske former og sjangre som eksempler.

Hva lærer du?

Å gi større innsikt i journalistikkens mangfoldighet med røtter i samfunnsutvikling, sosial lagdeling og infrastruktur, teknologi og politisk system.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masternivå i medievitenskap eller journalistikk.

Undervisning

Emnet går over hele semesteret. Det vil være to seminartimer i uken, som supplerer forelesningene. Det gis øvingsoppgaver tilknyttet seminarundervisningen. Studentene leverer en semesteroppgave til vurdering i løpet av kurset.

Eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 15 studenter. Emnet kan avlyses dersom færre enn 10 studenter følger det.

Pensum vil foreligge i løpet av mai måned 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Høst 2005

Undervisningsspråk

Norsk