Dette emnet er nedlagt

MEST2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg fremveksten av en ny kulturgenre - Data/video-spillet, og vurderer dette fenomenet i lys av tidligere diskursformer som litteratur ogfilm. Hvordan er de nye dataspillene forskjellig fra film og bøker? Hvilke teorier og metoder kan vi benytte for å forstå dem? Kurset vil gi en innføring i komparativ analyse av spill og spill-handling sett fra ulike teorier som f eks narratologi, semiotikk, retorikk og estetisk spillteori, f.eks med utgangspunkt i et kjent tvermedialt materiale som The Lord of The Rings eller Harry Potter.

Hva lærer du?

Gi økt innsikt i teoretiske og metodiske tilnærminger til nye digitale genre med hovedfokus på dataspill.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse, samt praktisk kjennskap til sentrale spill-typer, for eksempel representert ved Tetris, Civilization, Age of Empires, Half-Life 2, Quake, Den Lengste Reisen, GTA3, Counter-Strike, The Sims, World of Warcraft, SuperMonkeyball (evt annet konsoll/party spill, som EyeToy).

Anbefalte forkunnskaper

Noe kjennskap til humanistiske teorier.

Undervisning

Fra høsten 2007 av vil det være obligatorisk fremmøte både på første forelesning og første seminargruppe. Gyldig fravær (sykdom e.l.) må meldes til studiekonsulent@media.uio.no

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Forelesninger og seminarer.

Det kan bli stilt ytterlige krav om aktiv/obligatorisk deltagelse i deler av undervisningen.

Eksamen

3-dagers hjemmeoppgave på inntil 10 sider. Karakterbedømmes.

For å kunne gå opp til eksamen kan det bli stilt krav om kjennskap til dataspillene som analyseres.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Høst 2006

Høst 2005

Høst 2004

Vår 2004

Eksamen

Høst 2007

Høst 2006

Høst 2005

Høst 2004

Vår 2004

Undervisningsspråk

Norsk