Dette emnet er nedlagt

MEVIT2724 – Dataspill i et mediekomparativt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset fokuserer på dataspill som estetisk og kulturell genre, og ser den i et mediekomparativt perspektiv.

Kan eksisterende humanistiske teorier som semiotikk og narratologi hjelpe oss til å forstå dataspill, eller må det nye
teorier til, for eksempel en egen ludologi?

Kurset vil spesielt se på forholdet mellom spill og fortelling, og på spillenes rolle i kryssmedieindustrien.

  • Er spill, som noen hevder, en ny form for fortelling, eller er de noe helt annet?
  • Er spill en form for fiksjon, eller er de en stadig viktigere del av vår egen virkelighet?

Kurset vi gi en oversikt over de viktigste teorier og diskusjoner i nyere spillforskning, gjennom blant annet analyser av ulike dataspill som Half-Life 2 og Fallout 3.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt dette kurset skal kunne:

  • kjenne til de viktigste begreper og diskusjoner i humanistisk spillforskning
  • anvende og kritisk vurdere bruken av humanistiske teorier som narratologi og semiotikk på dataspill
  • forstå forholdet mellom spill og fortellinger og i hvilken grad narratologi og andre tradisjonelle humanistiske paradigmer er nyttig og relevant
  • kjenne til de vanligste spillgenrer og viktige utviklingstrekk i spillhistorien
  • analysere spill med utgangspunkt i eksisterende teori og modeller fra spillforskningen
  • kritisk vurdere nye spill og evaluere deres virkemidler
  • forstå viktige sider av utfordringen for dagens spillindustri

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er 30 plasser på dette emnet. Studenter som har emnet i sitt anbefalte utdanningsløp, og studenter som søker opptak i første opptaksrunde, kommer først i køen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Praktisk kjennskap til noen sentrale spill-genrer, for eksempel representert ved Tetris, Age of Empires, Half-Life 2, Den Lengste Reisen, GTA-serien, Counter-Strike, The Sims, World of Warcraft, Wii Play (evt annet konsoll/party spill, som EyeToy).

En behøver ikke kjenne til alle disse, men det forutsettes at en har et visst forhold til dataspill.

Anbefalte forkunnskaper

Noe kjennskap til humanistiske teorier. Vi anbefaler for eksempel H. Porter Abbott(2008) The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge UP (Second Edition) for dem som ønsker å lese før kurset starter (ikke pensum).

Overlappende emner

Emnet hadde tidligere koden MEST2724.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeidsgrupper ledet av en seminarleder.

Det kreves aktiv deltagelse i undervisningen.

Emner på 10 studiepoeng tilsvarer normalt 7 ukers fulltidsstudium, og studentene forventes å jobbe på egenhånd i tillegg til undervisningen.

Vi oppforder til å danne kollokviegrupper!

Eksamen

3-dagers hjemmeoppgave på inntil 10 sider som bedømmes med gradert bokstavkarakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk

For å kunne gå opp til eksamen kan det bli stilt krav om kjennskap til dataspillene som analyseres.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk