Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En grunninnsikt i human- og samfunnsvitenskapene er at menneskelig opptreden og kommunikasjon har preg av å være en opptreden. Bevisst eller ubevisst søker man å gi et visst inntrykk overfor andre. I mediene blir menneskelige opptredener utsatt for særegne former for bearbeiding. På den ene siden blir de mer kontrollerte – av teknologi, produksjonsprosedyrer, av sjanger- og formatkonvensjoner. Samtidig blir de mektigere, i den forstand at de når flere og over tid kan fungere normdannende.

Emnet fokuserer på sentrale trekk ved medieopptredener. Som felt er medieopptreden vidt; det dekker studiet av både politikk og underholdning, fiksjonelle og ikke-fiksjonelle opptredener. For fiksjonsområdet står blant annet emner knyttet til skuespillere og skuespill i mediene sentralt, sammen med diskusjoner av ”stjerne”- fenomener og berømmelse gjennom medier. Det siste er også viktig for ikke-fiksjonsområdet, sammen med diskusjoner av ”kjendis”-fenomener. Dette området inkluderer videre studiet av ikke-fiksjonelle medieopptrederes retorikk, med kjennetegn som konversasjonalisering og autentisitet. Medieopptreden-feltet inkluderer også en historisk og sammenlignenede dimensjon, der interessen retter seg mot måten idealer og praksiser for opptreden endrer seg med framveksten av moderne samfunn og teknologier – medieteknologiene blant dem.

Hva lærer du?

Målet for emnet er å oppøve evnen til å forstå og drøfte hvordan medieopptredener er bygd opp, og deres videre samfunnsmessige og kulturelle betydning. Studenten skal få kjennskap både til kjennetegn ved konkrete medieopptredener, og til overordnede medievitenskapelige teorier og begreper på området.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk