Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i filmhistorien fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer, med vekt på vestlig film. Fokus vil imidlertid variere fra gang til gang emnet gis mht. hvilke filmhistoriske tradisjoner og epoker som blir spesielt vektlagt. Dette vil opplyses nærmere før kursstart. Emnet legger vekt på både estetiske og sosiale problemstillinger, i tillegg til at økonomiske og teknologiske spørsmål i tilknytning til filmhistorien vil bli behandlet. Den norske filmhistorien vil bli berørt i lys av sentrale internasjonale utviklingstrekk.

Information in English (a separate document will be downloaded)

Hva lærer du?

Emnet gir studentene en oversikt over sentrale trekk ved den vestlige filmens historie. Studentene får trening i muntlig formidling av kunnskapsstoffet i seminarer i løpet av undervisningsperioden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter en viss kjennskap til filmteori og ulike filmtradisjoner.

Overlappende emner

Studenter som har tatt Filmhistorie II tidligere, kan ikke ta emnet.

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid med obligatoriske presentasjoner. Innebærer mye filmvisning. Emnet tilsvarer syv ukers arbeid. Nærmere detaljer om oppbygningen av undervisningen finnes på emnesiden for det aktuelle semesteret.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen (på inntil 10 normalsider) over oppgitt emne på slutten av undervisningsperioden. Karakterbedømmes med bokstavkarakterer fra A til F. A er beste karakter mens F er stryk. Maksimum 90 studenter. Emnet kan avlyses om færre enn 10 studenter melder seg til undervisning. Ved opptak vil studenter tatt opp ved programmene i medievitenskap og estetikk bli prioritert.

Eksamensoppgaver hentes i ekspedisjonen ved IMK mellom kl 10 og 12 på utlveringsdagen, i tillegg til at den legges også ut på nettet litt over kl 10. Besvarelser leveres samme sted mellom 12 og 14 på innleveringsdagen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk