Dette emnet er nedlagt

MEVIT3619 – Medier, undervisning og læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i aktuelle perspektiver på det å undervise om og med medier. Emnet er basert på aktuell forskning om medier og informasjons/medieteknologi samt relevante pedagogiske perspektiver på læring og IKT. Sentralt i emnets tematikk står forholdet mellom formelle og uformelle læreprosesser knyttet til digital kompetanse.

Hva lærer du?

Få innsikt i det mediepedagogiske fag- og forskningsfeltet, både knyttet til medier som analyseobjekter i skolesammenheng og de bredere konsekvensene av teknologiutviklingen for kunnskap, læring og skoleutvikling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Undervisning

Fra høsten 2007 av vil det være obligatorisk fremmøte både på første forelesning og første seminargruppe. Gyldig fravær (sykdom e.l.) må meldes til studiekonsulent@media.uio.no

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Forelesningene vil primært foregå i første halvdel av semesteret og eksamen i andre halvdel. I mellomperioden vil det foregå gruppeundervisning med utgangspunkt i emneoppgavene.

Eksamen

Emneoppgave, maksimum 10 normalsider.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i en 80-gruppe i medievitenskap under program i medievitenskap og lærerutdanningsprogrammet, inngår i kultur og kommunikasjon, samt at emnet inngår i 40MEDIEVIT1.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk