Dette emnet er nedlagt

MEVIT4119 – Medieforskningens klassikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inviterer studentene med i den pågående refleksjon og drøfting av medieforskning utvikling som fag og felt. Et utgangspunkt er spørsmål knyttet til hva som utgjør feltets kjerne og spesifikke kjennetegn: Eksisterer det f.eks. et utvalg av klassiske tekster som kan sies å etablere en kanon innenfor et spesifikt fagfelt? Er det et sett av grunnleggende problemstillinger og metoder som gir forskningsfeltet identitet og legitimitet som tverrvitenskapelig felt mellom humaniora og
samfunnsvitenskap? Emnet er spesielt egnet for studenter som ønsker å gi masteroppgaven en teoretisk og faghistorisk forankring.

Hva lærer du?

Du får en innføring i vitenskapssosiologisk refleksjon og kritikk og lærer å anvende dette på medieforskning. I løpet av kurset vil du utvikle kritisk kjennskap til forskningsfeltets historie, dets grunnlagsproblematikk og lære å diskutere og presentere de spesifikke teori- og metodeproblemer som medieforskningen, som tverrvitenskapelig felt mellom samfunnsvitenskap og humaniora, er preget av.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er utformet med tanke på å egne seg for viderekommene masterstudenter innenfor medievitenskap, men vil også kunne egne seg for studenter fra andre fag med interesse for vitenskapssosiologi, fagkritikk og faghistorie innenfor kultur- og medierelaterte studier og kultursosiologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet anbefales for studenter som er igang med masteroppgaver i medievitenskap og egner seg spesielt for studenter som ønsker fordypning i fagets historie, teoretisk grunnlagsproblematikk og metodeproblemer. Det vil bli referert til tekster i emnet som ikke er pensum, men som antas kjent eller lest. Nærmere opplysninger om dette gis ved oppstart av emnet.

Undervisning

Emnet vil bestå av forelesninger og seminarer.

Eksamen

3-dagers hjemmeoppgave over oppgitt tema. Besvarelsen bedømmes med bokstavkarakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2004

Høst 2003

Eksamen

Høst 2004

Høst 2003

Undervisningsspråk

Norsk