Dette emnet er nedlagt

MUS2330 – Spesialpensum i musikkformidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten legger opp et selvvalgt pensum på 800 sider i emner som musikk og pedagogikk, musikkpsykologi, musikkantropologi etc. Emne og litteratur velges i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Evne til å forstå musikkopplevelser og musikalsk adferd i et tverrfaglig perspektiv; evne til problematisering; evne til å arbeide selvstendig; øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Inntil 4 timer à 60 minutter individuell veiledning.

Eksamen

En semesteroppgave på 10 sider som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra feltet musikkformidling. Pensum og oppgavens tittel skal godkjennes av veileder på forhånd. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk