MUS4687 – Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et selvvalgt pensum på ca. 1000-1200 sider i et musikkvitenskapelig emne. Emnet kan dreie seg om musikkhistorie, musikkpedagogikk, populærmusikk , etnomusikk, musikkpsykologi, musikkteori eller andre musikkvitenskapelige felt. Emnet kan kun tas på veileders anbefaling.

Hva lærer du?

Studenten får anledning til faglig fordypning i det valgte emnet, og til å utvikle evnen til problematisering og selvstendig arbeid. I tillegg gir emnet øvelse i skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet kan kun tas på veileders anbefaling. For påmelding, kontakt instituttet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad. Fordypningsenheten på 80 studiepoeng fra studieprogrammet i musikkvitenskap. Opptaket er avhengig av tilgjengelig veiledningskapasitet.

Undervisning

Inntil 4 timer à 60 minutter individuell veiledning.

Eksamen

En semesteroppgave på 15 sider (à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal være en selvstendig redegjørelse for en problemstilling hentet fra det valgte feltet. Pensum og oppgavens tittel skal godkjennes av veileder på forhånd.

Emnets sensorveiledning finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk eller et annet skandinavisk språk, eller engelsk.