RSOS4804 – Kriminalpolitikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg retts- og kriminalpolitikken i et samfunn der ulike typer medier spiller en avgjørende rolle for opinions- og meningsdannelsen. Både ”gamle” (aviser) og nye (internett) medier vil bli drøftet. Studentene vil også få anledning til å praktisere retts- og kriminalpolitisk debatt, gjennom nettstedet kriminalpolitikk.uio.no

Hva lærer du?

Du vil få innsikt i ulike faglige forståelser av gamle og nye mediers betydning for det retts- og kriminalpolitiske feltet. Emnet drøfter spørsmål som: Hvilke maktforhold dannes?
Hvilke aktører får en stemme i den retts- og kriminalpolitiske debatten? Hvordan påvirker kommunikasjons-og informasjonsteknologiens utvikling rettslige og kriminalpolitiske prosesser?

Du lærer å følge med i den retts- og kriminalpolitiske debatten i massemediene, og blinke ut temaer som det er naturlig å nyansere og stille faglige spørsmål ved.
Du lærer å formulere faglig relevante retts- og kriminalpolitiske artikler, og vurdere slike artikler skrevet av andre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterstudiet i kriminologi eller rettssosiologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Krav om opptak på masterstudiet i kriminologi eller rettssosiologi.

Undervisning

Forelesninger og seminarer som veksler mellom teori-drøftelser og gjennomgang av skriftlige arbeider. Det legges vekt på ”learning by doing”, ved at studentenes arbeid bør resultere i innlegg som, etter emneansvarligs godkjenning, kan legges ut på nettstedet kriminalpolitikk.uio.no.

Eksamen

Muntlig eksamen: Studenten skal holde en muntlig presentasjon på grunnlag av oppgitt tema/problemstilling.

Det kreves at studenten i løpet av emnet leverer et skriftlig, kriminalpolitisk innlegg som skal godkjennes av emneansvarlig.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Høst 2009

Eksamen

Høst 2010

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk