Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5540 – Public International Law (nedlagt).

Folkerett valg-/spesialfag bygger på den obligatoriske folkeretten i profesjonsstudiets grunndel og fellesdel og har til formål å gi en utdyping av folkeretten.

I høstsemesteret følger Folkerett undervisningen til det engelskspråklige valgfaget i Public International Law (JUTPUINT). Nærmere informasjon om studieplan, undervisning og eksamen for valgfag i Public International Law finner du derfor under JUTPUINT – Public International Law (nedlagt).

Valgfag er beregnet på jusstudenter som har avsluttet profesjonsstudiets fellesdel. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden VALFOLK når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen. For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside. For høstsemesteret finner du denne informasjonen på semestersiden til JUTPUINT – Public International Law (nedlagt).

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk hver vår, engelsk hver høst