Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet legges ned fra våren 2008. Et nytt emne i observasjonell astronomi starter høsten 2008.

AST2110 gir en innføring i sfærisk astronomi, celest mekanikk, planetsystemet, spesiell og generell relativitetsteori, sorte hull, vår egen og andre galakser og kosmologi med vekt på astrofysiske prosesser og anvendelse av grunnleggende fysikk for å forstå astronomiske fenomener.

Hva lærer du?

Du får en bred kunnskapsbase og fysisk kvantitativ forståelse i astrofysikk, spesielt de fysiske prosesser som er viktige i solsystemet og på galaktisk og ekstragalaktisk skala. Du får også kompetanse i å syntetisere kunnskap og ferdigheter fra en rekke felter i fysikk og matematikk med anvendelse på spesifikk problemløsning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

3 semesters studier innenfor Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet. Videre bygger kurset på at FYS2140 – Kvantefysikk studeres parallelt.

Undervisning

3 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser/seminarer per uke.

Eksamen

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen teller ca. 70% av sluttkarakteren. En underveisvurdering (skole- eller hjemmeeksamen) teller ca. 30% av sluttkarakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av de to deleksamenene. Bokstavkarakterer (A-F). I tillegg kan det forlanges at et antall obligatoriske innleveringsoppgaver skal være godkjent.

 

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)