Dekkje dei spesielle opptakskrava på andre måtar enn med fag frå Kunnskapsløftet

Realfag frå Reform 94:

 • Matematikk 2MX svarer til Matematikk R1
 • Matematikk 3MX svarer til Matematikk R2
 • Matematikk 2MZ svarer til Matematikk S1
 • Matematikk 3MZ/2MY svarer til Matematikk S2
 • Fysikk 2FY svarer til Fysikk 1
 • Fysikk 3FY svarer til Fysikk 2
 • Kjemi 2KJ svarer til Kjemi 1
 • Kjemi 3KJ svarer til Kjemi 2
 • Biologi 2BI svarer til Biologi 1
 • Biologi 3BI svarer til Biologi 2
 • Brukarsystemer 1A svarer til Informasjonsteknologi 1
 • Systemutvikling 2A svarer til Informasjonsteknologi 2

Det er óg mogleg å dekkje spesielle opptakskrav med andre realfag frå vidaregåande opplæring, inkludert realfag frå før Reform 94.

Fag frå høgare utdanning:

Dei spesielle opptakskrava kan dekkjast med høgare utdanning. Lærestaden vurderer om utdanninga kan godkjennast som likeverdig når du søkjer om opptak.

Den generelle regelen er at:

 • 9 studiepoeng (3 vekttall) i faget frå høgare utdanning kan dekkje fag frå vidaregåande skule på Vg2-nivå (VKI-nivå)
 • 15 studiepoeng (5 vekttall) i faget frå høgare utdanning kan dekkje fag frå vidaregåande skule på Vg3-nivå (VKII-nivå)

Det er ikkje nok at emna du har tatt fyller krava til omfang. I tillegg vurderer lærestaden om emna har tilsvarande nivå og innhald som faga som inngår i dei spesielle opptakskrava. Det er kun reine realfaglege emne som kan dekkje spesielle opptakskrav.

Unntak:

Enkelte emne på 10 studiepoeng kan dekkje krav om Vg3-nivå i realfag. For UiO-emne gjeld:

 • MAT1050 eller MAT1100 dekkjer krav om Matematikk (R1+R2)
 • FYS1001 dekkjer krav om Fysikk (1+2)

I tillegg kan dei tidlegare emna MAT1000/MAT1001 og FYS1000 dekkje krav om henholdsvis Matematikk (R1+R2) og Fysikk (1+2). Dei tidlegare emna KJM1001 og KJM1100 kan kvar for seg dekkje krav om Kjemi (1+2).

UiO tilbyr i dag ingen emne på 10 studiepoeng som aleine kan dekkje krav om Kjemi (1+2)

Dekkjer du kravet på fleire måtar?

Søkjer du opptak til program via Samordna opptak, og dekkjer eit spesielt opptakskrav både med fag frå vidaregåande opplæring og på ein annan måte, er vi nødt til å ta med karakterane i faget frå vidaregåande opplæring i poengutrekninga. 

Skal du til dømes dekkje krav om Fysikk (1+2), og har både Fysikk 1 og Fysikk 2 frå vidaregåande opplæring og FYS1001 frå UiO, kan vi ikkje sjå bort frå karakterane i Fysikk 1 og Fysikk 2 når vi reknar ut poengsummen din (samordnaopptak.no).

Kontakt

Knutepunktet - sentralt studentinformasjonssenter

Publisert 6. juli 2010 15:30 - Sist endra 20. apr. 2018 10:10