FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

FRM2010 gir en grundig innføring i kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer, og er sammensatt av fagområdene legemiddelanalyse, mikrobiologi og farmakognosi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha en oversikt over de ulike typene av farmasøytiske råvarer og deres fremstilling (kjemisk syntetiserte og råvarer med biologisk opphav)
  • Ha grundig kunnskap om sentrale kontrollmetoder for kjemisk, mikroskopisk og mikrobiologisk testing av råvarer
  • Ha oversikt over nasjonale og internasjonale regelverk relevant for farmasøytiske råvarer
  • Kunne utføre farmasøytisk kvalitetskontroll

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: bestått eksamen i FRM1000 , FRM1010 , FRM1030 , FRM1040 og FRM1050 og godkjent obligatoriske deler av FRM2000 eller studenter med alternativ studieplan for reseptarer til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM2010 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM2010 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Undervisning

Undervisningen strekker seg over 6 uker og omfatter forelesninger, kollokvier og laboratorieundervisning der laboratorieundervisningen er obligatorisk.

Rapporter og dokumentasjon fra laboratoriekursene skal samles i en mappe. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og utført arbeid på laboratoriet og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe og laboratoriekurs er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig digital eksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk