Dette emnet er nedlagt

FRM2021 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler formulering, produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler. Kvalitetssikring har en sentral plass, og aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer som omhandler dette, er inkludert i kurset. Emnet er sammensatt av følgende fagområder: Galenisk farmasi, legemiddelanalyse, farmasøytisk mikrobiologi og samfunnsfarmasi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg en grundig forståelse for basal formulering, produksjon og kvalitetskontroll av legemidler og kvalitetssikringsprinsippene i forbindelse med dette. Du skal også få innsikt i logistikk og forståelse for betydningen av kvalitetssikring og kvalitetskontroll i distribusjonskjeden. Laboratoriekurset omfatter tablettproduksjon, samt kjemisk, mikrobiologisk og farmasøytisk teknologisk kvalitetskontroll av ferdige produkter. Gjennom prosjektoppgaven fordyper studentene seg i problemstillinger relatert til distribusjon av ferdige preparater.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til Profesjonsstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter godkjent obligatoriske deler av FRM 2010 samt bestått alle tidligere emner i Profesjonsstudiet i farmasi.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot FRM2020 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler

Undervisning

Undervisningen skjer ved hjelp av forelesninger, gruppearbeid, kollokvier, laboratoriearbeid og prosjektarbeid. Laboratoriekurset er obligatorisk, det samme gjelder prosjektarbeidet.

Godkjent laboratoriekurs og prosjektoppgave er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Seks timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

25

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Undervisningen i FRM 2021 og FRM 2030 må gjennomføres parallelt.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk