FRM3510 – Utvikling av nye legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler alle aspekter innen utvikling av nye legemidler og gir en god kronologisk forståelse av prosessen " fra ide til produkt" både hva gjelder nye legemiddelsubstanser, nye legemiddelprodukter og andre legemiddelaktige produkter. Hovedtemaene i emnet er generell bransje-forståelse for farmasøytisk industri, metodologi og prosess innen identifikasjon av en ny legemiddelsubstans, patenter, krav til preklinisk dokumentasjon, gjennomføring av kliniske studier og regulatoriske aspekter relatert til godkjenning av nye produkter i Norge og Europa. I tillegg vil emnet omfatte temaer som markedsundersøkelser og markedsføring/salg av legemidler.

Hva lærer du?

Du vil ikke her lære ny basiskunnskap innen de farmasøytiske fag, men emnet skal gi deg som student kunnskap og forståelse for utvikling og dokumentasjon av nye legemiddelprodukter basert på den generelle forståelse du har fra emnene FRM1110, FRM1210, FRM2310 og FRM2410. Emnet vil videre gi deg generell god forståelse av hvilken funksjon og hvilke rammebetingelser farmasøytisk industri har i samfunnet med fokus på regulatoriske aspekter relatert til utvikling av nye produkter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til farmasistudiet og bestått FRM1110, FRM1210, FRM2310 og FRM2410.

Anbefalte forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til farmasistudiet og bestått FRM1110, FRM1210, FRM2310 og avlagt eksamen i FRM2410.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe. Oppgaven framlegges av hele gruppen og alle gruppemedlemmer eksamineres i hele oppgaven/pensum. Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Emnet evalueres våren 2006.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk