Dette emnet er nedlagt

FRM4610V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har hovedfokus på klinisk kjemiske analyser som er relevante å vurdere i forhold til legemiddelbehandling. Følgende områder inngår i emnet:

• Nyre- og leverfunksjonsprøver
• Hematologi
• Redusert nyrefunksjon og doseringsregimer ved nedsatt nyrefunksjon
• Anemier – årsak eller konsekvens
• Selektering av pasienter som bør monitoreres med klinisk kjemiske parametre
• Informasjon i preparatomtaler om monitorering av pasienter
• Forholdsregler ved praktisk bruk av laboratoriedata
• Potensielt farmakoterapeutisk nytteverdi av genotyping

Hva lærer du?

Emnet skal gjøre deg i stand til å tolke og forstå klinisk relevans av kliniske kjemiske data i forhold til legemiddelbehandling av utvalgte sykdomsgrupper, samt kunne bruke disse data i terapidiskusjoner i tverrfaglige team.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter minimum bachelorgrad i farmasi

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

6

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er fra og med våren 2011 videreført som FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (nedlagt)

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk