Dette emnet er nedlagt

FRM5930V – Videregående farmakoterapi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kandidatene skal etter gjennomført emne ha grundig kunnskap om faktorer som er av betydning for individuelle forskjeller i effekt og bivirkninger av legemidler, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes for å optimalisere legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient. Videre skal kandidatene ha god kunnskap om farmasøytiske problemstillinger knyttet til væske- og elektrolyttbehandling og ernæring, med fokus på intravenøs terapi med og uten tilsetning av legemidler.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskap slik at hun/han har:

  • Grundig forståelse for farmakologiske årsaker (farmakodynamiske og farmakokinetiske) til individuell variabilitet i legemiddelrespons
  • Grundig forståelse for de farmakologiske forhold som er spesielt relevante hos gravide og ammende kvinner, barn og nyfødte, samt eldre pasienter, med hensyn til optimalisert legemiddelterapi
  • Grundig oversikt over bruk av serummålinger og farmakogenetiske analyser som verktøy i terapioppfølging og individualisering av legemiddelbehandling
  • Grundig forståelse for legemiddelinteraksjoner, inkludert praktisk håndtering for å forebygge terapiproblemer
  • Grundig oversikt over behov for væske, elektrolytter og ernæring hos friske og syke
  • Grundig forståelse for farmasøytiske egenskaper, holdbarhet, håndtering, tilsetning til og bruk av intravenøse væsker og preparater til parenteral ernæring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til masterstudiet i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring

Undervisning

Emnet organiseres som 2 obligatoriske fellessamlinger av 3-4 dagers varighet hver.

I en periode på ca 8 uker mellom de to fellessamlingene arrangeres det obligatorisk undervisning via den fleksible læringsplattformen Fronter. Denne undervisningen består av 4-5 oppgaver/pasientkasuistikker som skal besvares eller diskuteres via Fronter. Besvarelsene er obligatoriske, og alle må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er for hver undervisningsuke utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er skriftlig (4 timer). Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske innleveringsoppgaver.

Hjelpemidler

Felleskatalogen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

14

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk