Dette emnet er erstattet av FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk.

Undervisning - tid og sted

Undervises med forbehold om nok påmeldte studenter.

Forelesning

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, rom V346 Kjemibygningen ( i perioden 11. januar til 1. juni)

Øvelser

Undervisningen foregår etter avtale med studentene dels ved Laboratoriet for fysikalsk kjemi (V101 og V170) og dels ved Ullevål universitetssykehus.

Øvelse 1

Bjørn Pedersen

Publisert 28. okt. 2004 12:49 - Sist endret 1. mars 2005 12:08