FYS4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk innføring i de grunnleggende prinsipper innen kjernemagnetisk resonansspektroskopi - MRS (del I) og magnettomografi - MRI (del II). I tillegg til å gi en grundig innføring i teoretiske MR-aspekter vil kurset gjennom lab-øvelser og simulerings-oppgaver søke å gi studentene en bedre forståelse av de sentrale konseptene innen MRS og MR-basert bildedannelse for bruk i medisinsk diagnostikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du de grunnleggende prinsipper knyttet til kjernemagnetisering
  • forstår du hvordan RF-pulser påvirker denne magnetiseringen
  • forstår du prinsippene for romlig koding av NMR-signalet
  • kan du formulere Bloch-likningen (hvordan magnetisering påvirkes av f.eks. relaksasjon og diffusjon) og løse denne under forskjellige betingelser
  • forstår du grunnleggende prinsipper for NMR spektroskopi og for MR bildeopptak og rekonstruksjon
  • kjenner du til kontrastmekanismene i MRI basert på relaksasjonsegenskaper i vev og vevets fysiologiske egenskaper
  • forstår du sammenhengen mellom MR sekvensparametre og bildekontrast
  • kan du anvende denne teorien på enkle eksempler i form av praktiske lab-oppgaver og databaserte simuleringsoppgaver

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

eller tilsvarende kunnskap, samt kjennskap til programmeringsspråket Matlab eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 7 uker. Undervisningen består av 40 timer med forelesninger og ca. 30 timer med øvelser (kollokvieoppgaver samt laboratorieoppgaver ved Oslo Universitetssykehus og Kjemisk institutt).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Vurderingen vil bestå av en prosjektoppgave (del I), vurdering av laboratorieoppgaver (del II) som alle må være godkjente før eksamen og en avsluttende muntlig eksamen (1 time).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9740 – MR-theory and Medical Diagnostics, FYS-KJM4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (videreført), FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (videreført)

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:12:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)