Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En helhetlig oversikt over alle de viktigste diagnostiske modalitetene som benyttes innenfor radiologi og nukleærmedisin i dag. Emnet beskriver både kliniske og tekniske aspekter og dekker alle viktige organområder: hjerne, hjerte, abdomen og muskel/skjelett. Videre gir emnet en innføring i pågående forskning samt fremtidig utvikling av de forskjellige teknikkene. Forelesere i emnet kommer fra radiologiske miljø, nukleærmedisinske miljø, informatikk, medisinsk fysikk og strålevernsmyndigheter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du fått:

  • Kunnskap om de grunnleggende prinsipper for medisinsk avbilding ved bruk av avanserte bildemodaliteter: MR, CT, Ultralyd og PET-CT
  • Kunnskap om dataanalyse, bildeprosesserings- og post-prosesseringsteknikker for de forskjellige modaliteter
  • Kunnskap om teknologiske likheter og ulikheter ved de forskjellige modaliteter samt hvilke type utstyr som egner seg best ved ulike kliniske problemstillinger
  • Kunnskap om risikoaspekter og strålevernsprinsipper ved bruk av ioniserende stråling
  • Kunnskap om nye anvendelser og teknologi-trender for de forskjellige bildemodaliteter

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 2 x 4 dager med forelesninger og avsluttende hjemmeeksamen.

Undervisningen foregår på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (Sognsvannsveien 20): uke 38 - Seminarrom 1 (B2.U001) og uke 42 - Seminarrom 2 (B2.U002).

Kursansvarlig er Professor Atle Bjørnerud og Førsteamanuensis Anne Catrine Trægde Martinsen, Fysisk institutt, UiO og Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen etter kursuke 2 for å evaluere hvorvidt læringsmålene er oppnådd.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2016

Siste gang høsten 2018.

Eksamen

Annenhver høst fra 2016

Siste gang høsten 2018.

Undervisningsspråk

Engelsk