Beskjeder

Publisert 24. jan. 2022 21:02

Eksamensoppgaver og løsninger fra konteeksamen ligger nå under tidligere eksamensoppgaver.

Publisert 13. jan. 2022 13:49

Hvis du har spørsmål til oppgavene under konte-eksamen kan du stille disse på padlet. Jeg vil også åpne for en digital spørsmålsrunde på zoom kl. 1630-1700. Jeg slipper da inn en og en fra venterommet - så vent der til du blir sluppet inn. Trykk her for å komme til zoom-rommet.

Publisert 4. jan. 2022 16:33

Du finner dette på Canvas under Kunngjøringer.

Publisert 4. jan. 2022 00:30

Konte-eksamen blir arrangert 13. eller 14. januar. Konte-eksamen vil være en skriftlig hjemme-eksamen på 4 timer. Eksamen vil inneholde oppgaver som krever både analytiske og numeriske ferdigheter. Oppgaven skal leveres som pdf-fierl og jeg oppfordrer til å scanne/fotografere håndskrevne sider fremfor å bruke LaTeX der hvor det er naturlig for å spare tid.

Publisert 4. jan. 2022 00:26

Sensuren er nå ferdig og du vil finne den på StudentWeb snarlig. Det var dessverre ganske svake resultater på skole-eksamen i år, og mange ble derfor trukket opp av Computational Essay resultatet. Fordelingen var i år: A:7, B:8, C:30, D:49, E:18, F:17.

Publisert 10. des. 2021 19:18

Gratulerer med overstått eksamen! Dere finner nå oppgavesettet og løsningsforslag under "Tidligere eksamensoppgaver". Takk for i år - og lykke til til dere som eventuelt skal konte i januar.

Publisert 9. des. 2021 19:14

Jeg vil i morgen gå to runder i eksamenslokalene, en runde ca. en time etter start og en runde ca. 3 timer etter start. Dere kan da stille spørsmål hvis det er uklarheter i eksamenssettet. Lykke til på eksamen!

Publisert 6. des. 2021 22:24

Ved en eventuell konteeksamen vil ditt CE fremdeles telle 50% i sluttkarakteren.

Konte-eksamen vil sannsynligvis være i form av muntlig eksamen (eventuelt over zoom) hvis det er få studenter, eller skriftlig hjemmeeksamen i 4 eller 8 timer hvis det er mange studenter. En skriftlig hjemmeeksamen vil ha både analytiske og numeriske oppgaver og være tilpasset hjemmeeksamen-formatet. Det betyr at den vil likne på H2020 hva gjelder vanskelighetsgrad, men være av mindre omfang.

Publisert 29. nov. 2021 15:29

Eksamen i emnet er en digital skoleeksamen. Du finner kandidatinstruks for digital skoleeksamen her. Eksamen vil bestå av både flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Du kan se eksempler på flervalgsoppgaver i eksamenssettene for midtveis 2017, 2018 og 2019. På en flervalgsoppgave kan du ikke skrive noen begrunnelse. Langsvarsoppgavene vil være som oppgavene gitt i 2017, 2018 og 2019. Her kan du skrive enten i et vindu i inspera hvor du kan skrive både tekst og matte eller på spesielle ark som du får utdelt på eksamen. (Se instruks for bruk av scantron her). I langsvarsoppgavene må du begrunne svarene dine godt. Selv om du ikke skulle få riktig svar, vil du he...

Publisert 27. nov. 2021 11:19

Vi tilbyr følgende hjelp frem mot eksamen:

Forelesning mandag 29/11 kl. 1015-1200 i Store Fy. Noen tips for eksamen (ikke knyttet til innholdet i eksamen) og jeg svarer på spørsmål dere måtte ha.

Eksamenshjelp fredag 3/12 kl. 1215-1400 i Origo / Tidrommet.

Eksamenshjelp torsdag 9/12 kl. 1215-1400 i Origo / Tidrommet.

Publisert 22. nov. 2021 14:28

For å sikre at bilder blir levert sammen med notebooken bør dere inkludere bilder ved "insert image" fra meny-linjen. Da blir figuren lagt inn i jypyter notebook filen.

Hvis dere har levert oppgaven og ønsker å laste den ned igjen for å sjekke innleveringen, vil dere oppdage at den lastes ned som en .dta fil. Dette er normalt. For å se på denne filen på din pc, må du gjøre om ekstensjonen fra .dta til .ipynb . På mac og linux er dette trivielt - du endrer filnavnet. På windows må du i "View" i explorer krysse av på "File name extensions". Da kan du endre ekstensjonen fra .dta til .ipynb når du endrer navnet til filen.

Publisert 18. nov. 2021 13:04

Frist for innlevering av hjemmeeksamen (computational essay) er 22.11 kl. 23:59. Innlevering vil skje på inspera. Husk at du ikke skal skrive ditt navn i oppgaven. Det vil ikke være mulig å levere etter denne tidsfristen, så det er viktig å ha god margin.

Hvis du skriver oppgave sammen med en annen skal dere begge to levere inn (samme oppgaven) på inspera. Dere skal altså begge to laste opp oppgaven hver for dere. Husk da å beskrive hvem du har levert sammen med ved å oppgi kandidatnummer for dere begge i besvarelsen.

Lykke til med innspurten!

Publisert 17. nov. 2021 16:34

Vi åpner en digital gruppe for hjelp med computational essay torsdag 18/11 fra 1415-1600. Du finner en zoom lenke ved å trykke her.

Publisert 11. nov. 2021 10:36

Dere er nå forhåpentligvis godt i gang med å finne tema og jobbe med computational essay prosjektene deres. For å hjelpe dere med dette, vil vi i hovedsak fokusere på CE på regneverkstedet på fredagene (12-14). Dessuten kan dere møte opp enten på gruppetimen dere er satt opp på eller på en av de andre gruppetimene for å få hjelp med essay'et eller diskutere problemstillingen. Lykke til med innspurten!

Publisert 10. nov. 2021 12:12

Alle studenter som er på andre året i sitt program skal ha blitt invitert av Nokut til å delta på en spørreundersøkelse som heter Studiebarometeret.

Vi bruker data fra undersøkelsen i vårt arbeid med å gjøre programmene bedre, så vi vil sette stor pris på om dere kan bruke tid på å svare på den.

 

Takk for hjelpa!

Hilsen Espen Murtnes

Studiekonsulent, Fysisk institutt

Publisert 2. nov. 2021 10:09

Oppmøte til lab er i rom i FV225, rett bak lillefy

Publisert 28. okt. 2021 19:54
Alle labøktene ble fulle, så vi har åpnet labdag 2 på nytt (som vi opprinnelig stengte pga. få påmeldte). Hvis denne tiden ikke passer for dere, kan dere gå frem som følger:

1. Sjekk om dere kjenner noen blant de som er påmeldt til en av labøktene som passer dere. Spør om de kan bytte med dere.
...
Publisert 27. okt. 2021 15:06

Noen studenter som skal ha lab, har ikke fått tildelt en labgruppe ennå. Vi må derfor be dere gjøre dette selv under "Personer" på canvas. Her må dere gå inn i fanen som heter "Lab", og så melde dere på den dagen og klokkeslettet som passer dere. Merk at det er et maks antall på hver gruppe, og første mann til mølla. Dere bør gjøre dette så fort som mulig og senest innen fredag 29/11.

Publisert 26. okt. 2021 21:20

Dere kan nå finne en detaljert beskrivelse av labøvelsen her. Vi har også lagt ut tidspunktene du skal møte til labøvelsen på canvas. Husk at labben krever forarbeid - det er oppgaver du må gjøre før du møter opp på labben. Oppmøtested finner du på "Mine studier" eller i timeplanen på emnesiden.

Publisert 21. okt. 2021 16:56

Takk til de som har gitt tilbakemeldinger på undervisningen. Basert på disse tilbakemeldingene gjør vi nå tre endringer:

1. Vi går over til to fysisk forelesninger i uken, mandager og onsdager. Her vil jeg oppsummere de viktigste elementene i pensum og gi dere oppgaver som dere arbeider med i timen - etter samme mønster som de digitale forelesningene. (Det vil være overlapp mellom læreboken, digitale forelesninger, og de fysiske forelesningene).

2. Vi innfører et regneverksted i Origo fredager 12-14. Her kan dere sitte og gjøre oppgaver og stille spørsmål om computational essay.

3. Vi reduserer arbeidsbyrden noe i siste halvdel av emnet og fjerner hjemme-laben. Det vil derfor kun være en lab-øvelse i dette emnet.

Merk at undervisningsopplegget er lagt opp som flipped classroom. Jeg forventer at dere enten leser boka eller går gjennom de digitale forelesningene....

Publisert 20. okt. 2021 21:47

Vi har nå åpnet for at du kan levere et prosjektutkast på canvas eller avtale et tidspunkt for å diskutere ditt prosjektutkast med grupperlærer her. Fristen er soft - jo tidligere du leverer, jo før vil du få tilbakemelding. Og dette er et tilbud og ikke et krav. Innlevering og vurdering av ditt computational essay er uavhengig av om du har levert eller diskutert prosjektutkastet. Lykke til!

Publisert 18. okt. 2021 09:47

Vi vil gjerne vite litt om hva du synes virker bra og hva som kan forbedres i emnet. Dette kan du gjøre gjennom å fylle inn det korte skjemaet som du finner her. Vi setter stor pris på din deltagelse!

Publisert 18. okt. 2021 09:34

Det blir muligheter til å jobbe med og stille spørsmål til obligen i Origo på fredag fra kl. 12-14.

Publisert 17. okt. 2021 15:55

Da er det igjen tid for forelesning - etter to ukers avbrekk - velkommen! Jeg repeterer de siste ukers pensum. Dessuten vil det være fokus på computational essay med tips og forslag. Husk at dere skal levere/presentere tema for ditt computational essay allerede den 22/10 og at computational essay teller 50% av karakteren i emnet.

Publisert 15. okt. 2021 00:29

Her er noen ideer til utgangspunkt for mer avanserte computational essays (merk at noen av disse forslagene kan lede til vanskelige modelleringsoppgaver - jeg har ikke sjekket hvor vanskelig dette er, og her må det forenkles!)

  • Du kan se en film av en brusboks som trekkes av en ladet ballong her. Kan du lage en modell som viser og forklarer denne prosessen bedre enn de svært enkle forklaringene du finner på nettet?
  • Studere kompliserte nettverk av motstander, for eksempel strømmen i en trestruktur, et tilfeldig materiale, et metallisk edderkoppnett. Kan du lage nett som er robuste – altså som tåler at noen motstander feiler; kan du lage nett som gir forskjellig oppvarming forskjellige steder i rommet; hvilke egenskaper har tilfeldige nett av motstander?
  • Hvordan lage en kondensator som tar liten plass, men lagrer mye ladning? Kombinasjon av model...