Info om prosjektoppgaven i FYS2130 - Våren 2013 


(Foreløpig utkast, 3. des. 2012.)

Tema:
Oppgaven vil innebære bruk av numeriske metoder.  Det blir sannsynligvis samme oppgave for alle studentene.

Tidsrom:
Oppgaveteksten legges ut på kursets websider mandag 29. april kl 0800. Inneveringsfristen er etter nøye vurdering satt til mandag 6. mai fra kl 0800 av og senest kl 1100. 

Man bør ha satt strek for arbeidet mandag kl 0900. Tiden fra kl 0900-1100 er bare lagt inn for å være sikker på at køer på skrivere og køer ved registrering ved innlevering skal kunne avvikles før kl 11, i alle fall for alle som har alt klart kl 0900. Satser du på å gjøre noe arbeid ut over dette siste mandagen, kan du risikere å levere etter fristen, noe som automatisk vil gi en del trekk.

Veiledning/hjelp:
Vi ønsker at arbeidet med prosjektoppgaven skal gi økt forståelse og innsikt i et fenomen som ligger innenfor kursets pensum. Vi vil forsøke å gi en litt åpen oppgave slik at det blir rom for individuell utforming.

Vi tilbyr utstrakt hjelp under første del av uka, og nærmere veiledningstider blir annonsert siden.

Det er også mulig å besøke lærerne ved kurset også utenfor dataklasserommet fram til fredag 3. mai kl 1600 for å få hjelp. Etter dette tidspunktet tilbys ingen hjelp. Da må dere klare dere på egen hånd. Det er også mulig å sende e-mail til lærerne på kurset i perioden mandag 29. april kl 1000 - fredag 3. mai kl 1600 med spørsmål, men dersom pågangen blir stor, kan vi ikke garantere at vi rekker å svare. Onsdag 1. mai vil det normalt ikke bli tilbudt veiledning.

Programmeringsspråk / tekstebehandler / krav ved innlevering:
Programmeringen kan skje i hvilket som helst programmeringsspråk, men veiledning/hjelp tilbys bare for Matlab.

Rapporten kan skrives i hvilken som helst tekstbehandler, men innleveringen skal skje i form av en papirutgave av hele rapporten samlet. Bare kandidatnummer skal skrives på besvarelsen (ikke fullt navn). Innlevering av papirversjon skjer på ekspedisjonskontoret ved Fysisk institutt, legitimasjon må vises og hver besvarelse skal registreres i henhold til kandidatnummerlisten.

Samarbeid er fullt ut lovlig, men skal gå fram av rapporten:
Forøvrig er det lov å samarbeide med andre, både i programmering og ved skriving av deler av teksten, men bare under forutsetning at alle som samarbeider gjør rede for hvilke deler i rapporten man faktisk har samarbeidet om, og med hvilken person (bare kandidatnummer!). Alle må levere sin egen rapport, og ingen rapporter må være 100 % lik med andres.

Det kan bli tatt stikkprøver for å forsikre oss om at kandidaten faktisk skjønner alt som står i hans/hennes egen rapport, så blindpassasjerer ønsker vi IKKE!

Vi håper vi får en fin uke!
Mange tidligere studenter synes at arbeidet med et prosjekt er lærerikt fordi vi da får tid til å gå litt dypere inn i fysikken enn ellers. Vi håper at også du vil trives, selv om enkelte delproblemer nok blir en utfordring å komme gjennom. Dersom du benytter deg av hjelpen som tilbys, og prater med medstudenter, bør du komme gjennom uten for store frustrasjoner underveis.

Prosjektoppgaven består av flere relaterte deler. Dersom du stanger hodet mot veggen i en av disse delene og veiledning ikke er tilgjengelig (f.eks. 1. mai), anbefaler vi at du tar tak i en annen del eller jobber med analyse, figurlaging eller skriving av tekst, inntil du får tak i veiledning. Det er vanligvis IKKE lurt å streve med enkeltdetaljer i timevis før du søker hjelp!