Refleksjoner etter å ha vurdert alle prosjektoppgavene.

Vi er nå ferdige med å vurdere alle prosjektoppgavene. Det har tatt tid! 

Mange av dere har puttet inn mye arbeid i prosjektoppgaven. Det tror vi er lurt. En prosjektoppgave er jo en øvelse i å jobbe litt intenst med et konkret problem, hvor en del føringer er gitt, men der man må gjøre mange selvstendige valg underveis. Erfaringene du får i slike situasjoner vil forhåpentligvis øke dine kvalifikasjoner for en kommende jobb. 

I dette skrivet kommer vi med litt refleksjoner etter å ha vurdert prosjektoppgavene. Vi trekker nedenfor fram enkelte generelle trekk vi har merket oss som kan være av interesse. Du vil nok jobbe med mange flere "prosjektoppgaver" i en eller annen form i årens som kommer. Da kan det være lurt å forsøke å lære mest mulig av feil og smarte løsninger du og dine medstudenter har gjort. Her kommer så våre kommentarer:

***

Det er moro å se at noen studenter har funnet fram til elegante løsninger på deloppgavene. Det finnes tydeligvis mye kreativitet og annen kompetanse i kullet!

Det er en tydelig trend at de som har samarbeidet med andre, har levert bedre prosjektoppgaver enn de som ikke har samarbeidet med noen. Det er ikke funnet svært alvorlige feil i resultatene hos noen av dem som har samarbeidet med andre, etter som jeg husker. Det styrker meg i min tro på at litt samarbeid i en læringssituasjon er gull verdt, blant annet fordi man da lettere oppdager feil i egne resonnementer osv.

Vi ønsker å utdanne kandidater som skal kunne fungere godt i en jobb etter studiet. I nesten alle jobber må man kunne samarbeide med andre. Vi oppfordrer dere derfor til å bruke studietiden til å utvikle samarbeidsevner, spesielt i slike situasjoner hvor det oppfordres til samarbeid (som her).

I en fremtidig jobb vil man iblant måtte skrive ordentlige rapporter over ulike resultater man kommer fram til. En prosjektoppgave er ment å gi en viss øvelse også i å lage en god rapport. De fleste lager gode rapporter, men det er dessverre litt for mange som lager temmelig elendige rapporter. Tenk deg at du skal til jobbintervju og en potensiell arbeidsgiver spør om du har noe å vise til som du har laget. Mange av dere kan da stolt vise fram rapporten fra prosjektoppgaven vår. Andre ville nesten garantert ikke fått jobben dersom de viste rapporten fra prosjektoppgaven vår. Det er noe man kan tenke litt over.

De fleste har brukt et eller annet tekstbehandlingsprogram som funker bra, men ikke alle. Mange bruker LaTeX, men har ikke ennå lært hvordan man får tvunget programmet til å få tekst og figurer omtrent samme sted. Det gir et dårlig inntrykk når figurer kommer mange sider etter det stedet figuren blir beskrevet, og spesielt dårlig når alle figurer kommer etter teksten slik noen rapporter har vært. Lær å bruke “\newpage” og “\clearpage” og lignende kommandoer for å få orden på slikt. De samme overordnete reglene gjelder for alle tekstbehandlere.

En del studenter har ikke ennå fått luket bort uvaner mhp å angi tall med noenlunde korrekt antall gjeldende sifre. Når noen leser av amplitudeverdier i ImageJ diagrammet med en nøyaktighet på to gjeldende siffer, og oppgir svar med 6-7 gjeldende siffer, da rister jeg på hodet! Vi har ikke lagt opp til en nøye beregning av usikkerheter i vårt kurs, men det må da være grenser! Slikt slurv gir veldig dårlig inntrykk! Slike bommerter burde man ha kvittet seg med allerede i den videregående skolen, og så desidert før fjerde semester i en bachelorutdanning!

Et par andre detaljer som trakk ned hos enkelte: Figurer skal ha figurtekst og figurnummer. Figurtekst kan ikke bare være a la “a=10, d=100, s=0.2” og liknende. Figurteksten skal bestå av lesbare setninger.

Videre var det relativt mange som ikke ga info om fotoapparat brukt, og opplysningene om apparatet kom iblant litt tilfeldig her og der videre i teksten. Det var mest elegant når alle disse opplysningene var samlet i starten av oppgave 2. Generelt sett har vi i vitenskap et generelt krav om at det vi gjør og beskriver skal være etterprøvbart av andre. Det betyr at vi er forpliktet til å gi så mange opplysninger om hva vi har gjort at andre faktisk skal kunne etterprøve våre resultater. Da er det helt opplagt at type fotoapparat/telefon MÅ være med, sammen med de parametrene vi har brukt i den sammenhengen.

I oppgave 1b var det mange gode besvarelser, men merkelig nok relativt få som fikk full score. Overgangen mellom Fresnel til Fraunhofer-diffraksjon hadde de fleste med, men de mer subtile sammenhengene var det litt verre med. For ren Fraunhoferdiffraksjon har vi at bredden øker proporsjonalt med avstanden d, og at intensiteten er omvendt proporsjonal med d (IKKE d^2, fordi lyset kommer fra en linje, ikke et punkt). Videre har vi for Fresneldiffraksjon at formen på intensitetsfordelingen beholdes dersom forholdet d/a^2 er konstant. Et generelt råd i slike sammenehenger: Forsøk først å se på de generelle trekkene kvalitativt, men forsøk dernest å også trekke ut matematiske relasjoner dersom det er mulig.

Vel, dette var litt småplukk. Noen av dere ville kunne ha nytte av en kort gjennomgang av prosjektoppgaven sammen med meg (eller en av de andre som har vurdert den). Det er vanskelig å få til dette nå før ferien. En poengsum forteller egentlig ikke mye, og den gir lite grunnlag for å lære av det som er gjort. Jeg anbefaler dere derfor å ta kontakt i løpet av høsten, så kan vi bla oss gjennom besvarelsen og jeg kan fortelle hva vi mener du kunne ha gjort bedre. Det kan være nyttig når du på ny skal lage litt omfattende rapporter. På grunn av utenlandsopphold kan jeg ikke hjelpe til med dette før etter 1. september, men ikke vær redd for å ta kontakt etter dette dersom du har lyst.

Jeg legger ut tre eksempler på meget gode prosjektoppgaver. De er ikke perfekte eller helt feilfrie noen av dem (100 % perfekte besvarelser finnes aldri), men viser likevel arbeider som man kan være strålende godt fornøyd med! Jeg kunne godt lagt ut tre-fire besvarelser til i samme kategori. Som tidligere sagt: En del av besvarelsene vitner om masse kreativitet og glede og interesse for fysikk! Det synes jeg er ekstra moro å se.

God sommer, og lykke til videre med andre fag i semestrene som kommer!

Beste hilsen

Arnt Inge

Av Arnt Inge Vistnes, 22. juni 2013
Publisert 22. juni 2013 15:11 - Sist endret 22. juni 2013 15:14