Kontaktinfo til lærere i FYS2130 våren 2013


Kursansvarlig:

Arnt Inge Vistnes
E-mail: "Arnt Inge Vistnes" <a.i.vistnes AT fys.uio.no>
Hjemmeside: http://folk.uio.no/arntvi
Telefon 228 55646
Mobil 93451191
Rom KV 354 (Kjemibyggets vestfløy)

NB: Skift "AT" med "@".

Hjelpelærere for regneverkstedet (vil også "rette" noen obliger):

Anders Kvellestad
E-mail: "Anders Kvellestad" <anders.kvellestad AT fys.uio.no>
Mobil  98452516
Rom FØ 465

Lars Andreas Dal
E-mail: "Lars Andreas Dal" <l.a.dal AT fys.uio.no>
Mobil 48234192
Rom FØ 465

"Rettere" for obliger og prosjektoppgaven (i tillegg til det Anders og Lars tar seg av):

Milad Hobbi <miladh AT student.matnat.uio.no>

Henrik Sveinsson <henrik.sveinsson AT me.com>

 

Milad og Henrik er også kontaktpersoner for spørsmål knyttet til kursets blogside og Devilry.