Obliger2013

Oblig 13. (følger nummereringen til kapitlene) Trettende gruppetime/regneverksted blir tirsdag 14. mai. Tema: Koherens, dipolstråling og laser. NB: Siste oblig, men innlevering allerede 16. mai!!! 

Oblig 14. (følger nummereringen til kapitlene) Tolfte gruppetime/regneverksted blir tirsdag 23. april. Tema: Wavelettransformasjon. 

Oblig 11. Ellefte gruppetime/regneverksted blir tirsdag 16. april. Tema: Geometrisk optikk. 

Oblig 10. Tiende gruppetime/regneverksted blir tirsdag 9. april. Tema: Lysmåling, dispersjon av lys, farger. 

Oblig 9. Niende gruppetime/regneverksted blir tirsdag 19. mars (1015-1300) og tirsdag 2. april. Tema: Refleksjon og transmisjon av elektromagnetiske bølger, polarisasjon, dobbeltbrytning. Tilleggsark for de som ønsker dette: Fig 9.20 invertert og forstørret (kan evt være til nytte i premiekonkurranse).

Oblig 8. Åttende gruppetime/regneverksted blir tirsdag 12. mars. Tema: Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger. 

Oblig 7. Syvende gruppetime/regneverksted blir tirsdag 5. mars. Tema: Vannbølger og dispersjon. 

Oblig 6. Sjette gruppetime/regneverksted blir tirsdag 26. februar. Tema: Lyd. 

Oblig 5. Femte gruppetime/regneverksted blir tirsdag 19. februar. Tilbake til mer normale uker en periode nå etter mye numeriske beregninger de forrige par ukene. 

Oblig 4. Fjerde gruppetime/regneverksted blir tirsdag 12. februar. Filen med temperaturdata er her: tempblindern10aar.txt . De fem kolonnene er: Dato (måned ikke angitt), år (siste to sifre), middeltemperatur (ikke komplett), mintemperatur (komplett) og maxtemperarur (komplett). En linje for hver dag i ti år.   Lydfiler tilgjengelig for obligen er følgende: tubaL.wav, tubaH.wav, piccoloL.wav, piccoloH.wav, enghornL.wav, enghornH.wav.

Oblig 3. Tredje gruppetime/regneverksted blir tirsdag 5. februar.NB: Det kan bli plassmangel på datamaskinene! Vær vennlig å lese kapittel 3 på forhånd FØR du setter deg til en datamaskin på rom FV329 denne og neste uke! 

Oblig 2. Andre gruppetime/regneverksted blir tirsdag 29. januar. 

Oblig 1. Første gruppetime/regneverksted blir tirsdag 22. januar. Innleveringsfrister og innleveringsformer m.m. er kunngjort under egen lenke på kurswebsidene (se “Om innleveringer” under “Fortløpende info: Faglig plan og oppgaver”).

Publisert 17. jan. 2013 10:20 - Sist endret 9. mai 2013 20:29