Rettinger og tilleggsfiler

  1. Filen med data for integrert Airy-skive-fordelingen finner du her (for oppgave 2b).
  2. Langt nede side 11 står det: "ssh -XY vandegraaff". Prøv heller "ssh -XC vandegraaf" eller "ssh -YC vandegraaf". (Er rettet opp i siste versjon av oppgaveteksten.)
  3. For beskjæring av bildet i oppgave 2a, kan du bruke programmet "gimp" dersom du ikke har annet tilgjengelig.
  4. Alle bildene s 5 er fra en og samme spalt. Teksten øverst var forvirrende. (Er nå rettet i siste versjon lagt ut.)
  5. NB: I opprinnelig versjon hadde avstandene d i nedre del av figuren side 5 falt ut. De riktige verdiene er d=340 mm og d = 615 mm. (Er rettet opp i siste versjon av oppgaveteksten lagt ut kl 09:50 mandag.)
  6. I figur 12.16 og ligning 12.5 i læreboka er det ikke korrekte uttrykk mhp dimensjoner. Kvadratroten av r skal bare være en relativ korreksjonsfaktor for amplituden til det elektriske feltet. La derfor r i akkurat den sammenheng være måltallet for avstanden f.eks. gitt i meter. Vi er bare interessert i relative verdier på diffraksjonsbildet, slik at valg av enhet her spiller ingen rolle. Derimot må det selvfølgelig være samsvar mellom måleenheten for r og bølgelengde når faseleddet skal beregnes!
  7. NB NB NB  En flau tabbe er oppdaget. Jeg har blandet mm og cm mål da jeg satte opp de ulike avstandene i figuren side 5. De riktige avstandene er (alle i mm): 55, 243, 493, 1293, 3013 og 5763. En korrigert figur blir om kort tid lagt ut på web (ca kl 11.15 mandag).
  8. Uklarhet i oppgave 1f: I denne oppgaven skal det IKKE brukes en spalt. I oppgavene 1a-1e brukte vi en spalt til å lage en lysstråle med begrenset bredde. I oppgave 1f antar vi at vi lager den begrensede lysstrålen på annet vis, og slik at intensitetsfordelingen er gaussisk. En slik stråle svarer til det vi får fra en laser (detaljer kan diskuteres med meg direkte). Oppgaven går derfor ut på å vise hvordan diffraksjon modifiserer en laserstråle når vi kommer lenger og lenger vekk fra laseren. Med kodesnutten kan vi lage en stråle som har en intensitetsbredde (ned til 1/e av max) lik a, men vi må beskrive strålen over et intervall fra -2a til +2a for å sikre oss at intensiteten går til omtrent null i ytterkantene for å unngå uønskede randeffekter.
  9. I oppgave 2a og 2b trenger du å finne tre opplysninger om fotoapparatet / mobiltelefonen din. Disse er: a) Bildebrikkens størrelse (lengderetning) (vanligvis mellom 5 og 36 mm), b) Effektiv blender (ofte 2.8, men gjerne i intervallet 1.4 til 8), og c) Antall piksler (ofte mellom 1000 og 6000 i lengderetningen). Totalantallet piksler er bare interessant om du klarer å stykke opp i lengde og bredde slik at antallet i lengderetning framkommer. Detaljinfo om apparatet/mobiltelefonen finner du ved søk på web ved å angi fotoapparatets/mobiltelefonens merke og type, sammen med stikkordene "picture chip", "picture sensor", "cmod sensor", "ccd sensor" eller liknende. Har du jobbet MYE for å finne disse opplysningene og likevel ikke funnet dem, får du sende oss en mail.
Publisert 29. apr. 2013 09:03 - Sist endret 1. mai 2013 10:51