Tema for de ulike ukene i FYS2130 våren 2013.

Tentativ plan. Første dato gjelder forelesningen (fredager), mens andre dato gjelder tilsvarende regneverksted (tirsdager). Planen kan bli endret underveis i semesteret. Siste endring 6. mai 2013.