FYS-GEO4200 – Case studium i geologiske prosessers fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Felt og laboratoriebasert studium der det gis en innledende innføring i den geologien og fysikken i prosesser som er relevante for case-studiet. Felt-studie med 3d-kartlgging og prøveinnsamling. Tolkning av bergarter og prosesser. Teoretisk introduksjon til relevante prosesser. Avbildning av prosessene på laboratorie- og numeriske modeller. Eksperimentelt og numerisk studium av prosessene. Analyse av resultater og integrasjon.

Hva lærer du?

Studentene lærer gangen i forskningsbaserte prosjekter i et tverrfaglig miljø. De får fordypning i et konkret problemområde som er sentral i aktiviteten ved PGP-senteret. De lærer å anvende metoder fra FYS-GEO4300 - Metoder i geologiske prosessers fysikk på et konkret problem. Studentene jobber i tverrfaglige grupper, slik at de lærer tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid. Studentarbeidet bør bli av en kvalitet på det nivå som kreves av en vitenskapelig publikasjon, og hvis arbeidet er av god nok kvalitet vil resultatene bli forsøkt publisert. UiO`s holdning til, og regelverk om fusk er gjennomgått som en obligatorisk del av undervisningen. I den forbindelse har studenten fått informasjon om god siteringspraksis, etisk og kritisk bruk av kilder og en gjennomgang av sentrale litteraturdatabaser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i fysikk, geo-fag eller anvendt matematikk. For mastergradsstudenter anbefales det at emnet FYS-GEO4300 - Metoder i geologiske prosessers fysikk tas samtidig.

Undervisning

Emnet går hvert høstsemester og omfatter ca. 30 forelesningstimer, samt obligatorisk felt-tur og obligatoriske timer i eksperimentelt og numerisk laboratorium.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Presentasjon må være godkjent før kandidatene kan gå opp til avsluttende eksamen, og prosjektoppgaven må være bestått. Karakter settes på grunnlag av lik prosjektoppgaven (50 %) og avsluttende muntlig eksamen (50 %). Bokstavkarakterer.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Emnet ble undervist siste gang høsten 2013. Emnet erstattes av GEO-FYS4200.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)