Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  1. Introduksjon, strømninger, fikspunkter og stabilitetsanalyse
  2. Saddelpunkts-, transkritiske-, gaffel- og Hopf-bifurkasjoner.
  3. Grensecykler, perturbasjonsanalyse av to-skala problemer
  4. Avbildninger, periodiske baner og ”kneading”-sekvenser
  5. Arnold tunger, ”mode locking” og synkronisering
  6. Periodefordobling, Feigenbaum og Libshaber, renormalisering
  7. Kaos, ”strange attractors”, Poincaré-snitt
  8. Skalering, fraktaler, multifraktaler, SOC

Hva lærer du?

Studentene får en introduksjon til moderne teorier innen dynamiske systemer. De får lære å analysere ikke-lineære systemer beskrevet ved kart og differensiallikninger og bli kjent med begreper innen kaos og fraktaler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis 6 timer undervisning pr. uke i 15 uker, fordelt på 3 timer forelesninger og 3 timer regneøvelser. Mot slutten av kurset velger hver student et tema til prosjektoppgave. Prosjektoppgaven forsvares ved avsluttende muntlig eksamen.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen. Bokstavkarakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys dersom minst 4 studenter melder seg på.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet blir ikke undervist våren 2010