Dette emnet er nedlagt

FYS4780 – Analyse av diagnostisk, dynamisk bildeinformasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dynamisk bildeanalyse blir stadig viktigere innen medisinsk diagnostikk. Ved å avbilde prosesser som endrer seg over tid kan man estimere mange funksjonelle parametre som er umulig å måle ved statisk avbilding. Dette kurset vil gi en innføring i dynamisk bildeanalyse innen MRI, CT og PET. Målet med kurset er å gi studentene en omfattende introduksjon i hvilke funksjonelle parametre som kan måles med disse bildedannende modalitetene samt de teoretiske modellene som ligger til grunn for analysene. Etter fullført kurs skal studenten ha kjennskap til alle trinn som inngår i avansert dynamisk analyse av MR, CT- og PET-baserte bildedata.

Hva lærer du?

Forelesningene vil ta opp generelle emner innen billedformater, preprosessering og modellering samt modalitets-spesifikke opptaks-teknikker, bildehåndtering, analyse, post-prosessering og visualisering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes grunnleggende kunnskap i MATLAB (lab-oppgaver vil være MATLAB basert). Det kan være en fordel å ha tatt de modalitets-spesifikke kursene i MR (FYS-KJM 4740) og CT (FYS 4760), men dette er ingen forutsetning.

Undervisning

Det foreleses 1 dobbelttime pr. uke i 18 uker. Laboratorieoppgave tas underveis i kurset, hver oppgave har et anslått omfang på 4 – 6 timer. Det vil bli gitt inntil 4 obligatoriske laboratorieoppgaver. Det vil i tillegg kunne gis obligatoriske innleveringsoppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Lab-rapporter og eventuelle obligatoriske innleveringer må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til slutteksamen. Skriftlig eksamen, 3 timer. Bokstavkarakterer.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Matematiske og fysiske tabeller for videregående skole. Øgrim og Lian "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling". Godkjent elektronisk kalkulator.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Eksamensspråk

Norsk, eventuelt engelsk i tillegg etter behov

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys dersom minst 4 studenter melder seg på.

Eksamen

Hver vår

Emnet undervises ikke våren 2010.
Det blir muligens undervist høsten 2010

Undervisningsspråk

Engelsk hvis utvekslingsstudenter ber om det, ellers norsk.