Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Energibehov, energibruk og energiøkonomisering i et fysikkperspektiv. Solenergi; energitetthet, tilgjengelighet, tids- og vinkelavhengighet, spektrale egenskaper. Metoder til utnyttelse av solenergi, herunder absorpsjon og emisjon av elektromagnetisk stråling fra ulike materialer, teknisk utforming og konstruksjon av innretninger for energiutnyttelse. Metoder og utstyr til måling og evaluering av energisystemer.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en forståelse av grunnleggende prinsipper ved energibruk og energiøkonomisering i et fysisk- og også samfunnsmessig perspektiv. Det skal gi ferdigheter og innsikt i hvordan solenergi kan utnyttes, med vekt på de fysiske prosesser og begrensninger/muligheter. Det skal spesielt legges vekt på den eksperimentelle og måletekniske siden ved karakterisering og evaluering av solenergi- og ulike andre typer energisystemer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS3320 – Fysikk og energiressurser (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet har 6 studiepoeng overlapp mot FYS375, som ble undervist siste gang høsten 2003.

Emnet har 10 studiepoeng overlapp med FYS4540 – Energifysikk- solenergi (nedlagt).

Undervisning

Ca. 35 timer med forelesninger i høstsemesteret, som hvis mulig legges opp som intensivundervisning. I emnet inngår en praktisk obligatorisk måleoppgave som utføres ved SOLLAB ved instituttet, eller på et annet egnet anlegg/laboratorium. I tillegg vil to vitenskapelige artikler bli gitt til obligatorisk gjennomlesning.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

NB! Det er en mulighet for at emnet ikke undervises høsten 2014

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)