Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter følgende tema: Globale energiressurser, termodynamikk, solenergi, kretsløpsenergi fra vind, vann og bølger, kjernefysikk, fisjon og kjernekraftverk, kontrollert termonukleær fusjon, ioniserende stråling og miljøproblemer, jordas varmebalanse og klima.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Studenten skal kunne gjøre rede for globale energiressurser, termodynamikk, solenergi, kretsløpsenergi fra vind, vann og bølger, kjernefysikk, fisjon og kjernekraftverk, kontrollert termonukleær fusjon, ioniserende stråling og miljøproblemer, jordas varmebalanse og klima. Studenten skal kunne drøfte disse områder opp mot hverandre og kunne foreta kritiske vurderinger av ulike løsninger.


Ferdighetsmål:

Studenten skal ved hjelp av de fysiske prinsipper kunne regne og gjøre overslag om utnyttelse og konvertering av energi i ressurssamenheng. Studenten skal vise en god oversikt over aktuelle energiressurser og kunne definere ulike begrep med god presisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret, med inntil 6 timer undervisning per uke (forelesninger, kollokvier).

Eksamen

Hjemmeeksamen midt i semesteret. Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen. Hver eksamen teller ca. 50 % av avsluttende karakter. Eksamensform avgjøres når eksamenspåmelding er avsluttet. For å få bestått i emnet må besvarelsene både ved skriftlig innlevering og avsluttende eksamen svare til bestått. Bokstavkarakterer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet blir ikke undervist våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk