Semesterside for GEO-AST3410 - Høst 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Øvelsen 19. august er fjernet, slik at 1. oppmøte (obligatorisk!) blir torsdag 22. august.

 

5. aug. 2019 08:34

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

3. mai 2019 14:39