Semesterside for GEL2110 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Fra og med uke 4 og frem til påske holdes forelesningene i Auditorium 1, Geologibygningen. Timeplanen vil oppdateres med riktig forelesningssted etterhvert.

19. jan. 2017 11:38

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

28. nov. 2016 16:03